Client login English
Srpski

1. Koje podatke klijent treba da dostavi radi započinjanja procesa naplate?

Radi započinjanja procesa naplate neophodni su nam sledeći podaci:

1. Puno ime i adresu poverioca
2. Matični i poreski broj preduzeća-poverioca
3. Telefonski broj-kontakt
4. Puno ime i adresu dužnika
5. Iznos potraživanja
6. Datum izdavanja računa, dospeće računa
7. Kopije računa ili izvod otvorenih stavki

Preuzeti obrazac za preuzimanje slučajeva - link

2. Koji su načini i metode naplate?

U osnovi se koriste pismeni dopisi za naplatu duga, telefonski pozivi dužnika, kontaktiranje putem e mail-a, sms-a i eventualna poseta dužniku. Namene pismene i usmene komunikacije je da se postigne plaćanje potraživanja u jednokratnom iznosu ili sporazumno dogovorenog otplaćivanja duga u ratama. Podaci o neplatišama se razmenjuju sa portalom www.boniteti.rs i ugrožava im se dinamična bonitetna ocena.

3. Možete li mi pomoći u slučaju da je dužnik u blokadi ili stečaju?

Kada je firma u blokadi slučajeve preuzimamo u zavisnosti od naše procene da li je to dugovanje naplativo u skladu sa zakonom. Kada je firma u stečaju ili likvidaciji ne postoji način da se našim metodama izvrši naplata.

4. Da li se kompanija Solvent Point doo bavi otkupom dospelih potraživanja?

Kompanija Solvent Point doo je specijalizovana za otkup dospelih potraživanja. Koristeći naše usluge otkupa potraživanja rasteretićete svoje bilanse loših potraživanja i istovremeno povećati svoju likvidnost. Više o otkupu potraživanja – link

5. Da li sarađujete sa stranim kompanijama?

Da, sarađujemo. Možete nam dostaviti sve podatke o kompaniji dužniku iz zemlje gde je nastalo dugovanje i mi cemo Vam u najkraćem roku dati predlog za saradnju

6. Da li se naša saradnja definiše ugovorom?

Da, naša saradnja se definiše Ugovorom o nalogu, kojim se preciziraju prava i obaveze obe strane,nalogodavca i nalogoprimca po Zakonu o obligacionim odnosima. Primer ugovora možete preuzeti sa našeg sajta. *draft ugovora - link

7. Na koji način naplaćujemo našu uslugu?

Solvent Point d.o.o. za uslugu naplate potraživanja obračunava proviziju u procentima od naplaćenog iznosa. To znači da naši prihodi zavise samo od našeg uspeha. Tek nakon plaćanja našem klijentu obračunavamo proviziju, koja je unapred dogovorena i zapisana u ugovoru i to u procentu od naplaćenog iznosa. Otkup potraživanja se takođe vrši u odnosu na procenat od ukupnog duga s tim što se uplata vrši avansno sa naše strane, a potraživanja prelaze u naš bilans stanja. Prednaplata (invoicing) je usluga gde se cena određuje u fiksnom iznosu na mesečnom nivou, a zavisi od broja faktura i aktivnosti koje se sprovode za klijenta.

8. Moram li kao dužnik plaćati još neki dodatni iznos u vezi sa naplatom duga?

Ne. Na račun našeg klijenta, to jest preduzeća prema kome imate obavezu uplaćujete tačan iznos duga bez ikakvih dodatnih troskova.

9. Da li kompanija Solvent Point pruža usluge konsaltinga?

Da. U kompaniji Solvent Point doo menadžeri sa značajnim iskustvom sprovode detaljnu studiju slučaja i analizu uzroka koji su doveli do poslovnog problema, i u skladu sa zaključcima, iskustvom, i stvarnim mogućnostima pronalaze najbolje ishode za Vas.

10. Šta podrazumeva usluga prednaplate (invoicing-a)?

Usluga prednaplate (invoicing-a) podrazumeva praćenje faktura od trenutka nastanka fakture, zatim štampanje i slanje fakture dužniku kao i kontaktiranje dužnika telefonskim i pismenim putem radi rešavanja eventualnih problema u vezi faktura i plaćanja.

11. Zašto bi izabrali baš nas?

Naša rešenja su jedinstvena i kreirana po meri klijenta. Mi možemo da Vam pomognemo tako što svaku proceduru prilagođavamo Vašim dužnicima. Posedujemo moderne softvere i koristimo najsavremeniju tehnologiju u call centrima i načine rada kako bismo ustanovili jedinstvene i efikasne metode naplate. Koristeći naše usluge pruža Vam se mogućnost da ovaj deo posla prepustite profesionalcima. Sredstva rada, način primene tih sredstava i metode kojima se koristimo su u skladu sa zakonom i kao takvi legalni i legitimni.