Client login English
Srpski

Solvent Point doo svojom uslugom otkupa dospelih potraživanja pomaže kompanijama da rasterete svoje bilanse loših potraživanja i istovremeno povećaju svoju likvidnost. Neophodno je da portfolio koji je predmet otkupa sadrži veći broj slučajeva.

U slučaju kada su iscrpljene sve interne i eksterne mogućnosti naplate dugovanja, opcija koju Vam nudimo jeste otkup takvih nenaplaćenih dugovanja . Otkup potraživanja znači povećanje obrtnih sredstva, tako da preduzeće postiže veću produktivnost obrtnih sredstava korišćenjem određenih pogodnosti koje se na poslovnom području nude, postižući time bolje poslovne rezultate.

Nakon što se dogovori prodajna vrednost potraživanja i drugi bitni elementi, pristupa se potpisivanju ugovora. Prodajom potraživanja našoj kompaniji u vrlo kratkom roku od potpisivanja ugovora moguće je obezbediti likvidnost, te finansiranje troškova poslovanja. U najkraćem roku će doći do povećanja Vaših novčanih priliva i moći ćete da razmišljate o novim poslovnim prilikama.

Usluga otkupa dospelih potraživanja podrazumeva tri koraka:

1. korak – Analiza portfolia
Tokom analize sa posebnom pažnjom se analiziraju dužnici kao i kvalitet samog portfolia. Takođe se prikupljaju sve neophodne informacije, o plaćanjima vaših dužnika, kao i onjihovom finansijskom stanju.

2. korak – Formiranje cene (ponuda)
Diskont faktura zavisi od procene rizika, boniteta dužnika, obima posla, prosečnog iznosa fakture i datuma fakture.

3. korak – Potpisivanje ugovora o otkupu
Ugovorom o otkupu preciziraju se odnosi između Nalogodavca (klijenta) i Nalogoprimca (kompanija Solvent Point doo ). Ugovorom se precizira potraživanje koje će biti predmet otkupa. Takođe se definišu i dokumenti koje je klijent obavezan da dostavi.

Zašto klijenti prodaju svoja potraživanja?